Narzędzia i usługi do przetwarzania nagrań mowy

 

Usługi mowy

Tutaj znajdziesz różne samodzielne usługi typu konwersja G2P, dopasowanie czasowe nagrań i automatyczne rozpoznawanie mowy.

Narzędzie do tworzenia korpusu EMU-SDMS

To narzędzie pozwala na konwersje kolekcji plików do formatu ułatwiającego analizę pakietem statystycznym R. Pod linkiem instrukcje znajdziesz kilka przykładów.

Korpus

Tu są korpusy i inne dane opublikowane w trakcie projektu.