Nowy projekt

Nazwa ta służy do ułatwienia wyszukiwania.
Opisz krótko zawartość korpusu.
Korpus publiczny jest widoczny i może być zmieniany przez dowolną osobę. Tylko widoczny jest widoczny dla dowolnej osoby, ale może być zmieniany dopiero po wprowadzeniu hasła. Prywatny jest dostępny tylko po wpisaniu hasła.
Hasło uniemożliwia zmiany projektu niepowołanym osobom. Użyj opcji widoczności, żeby ustalić jak ograniczyć dostęp do zasobów projektu. Do zmiany nazwy, opisu, widoczności lub hasła zawsze jest konieczne zalogowanie do projektu bieżącym hasłem!
Anuluj