Wtyczka do Annotation Pro

Strona ta zawiera wtyczkę do programu Annotation Pro. Pobierz plik poniższy plik i zainstaluj go zgodnie z instrukcją poniżej. Wewnątz archiwum znajduje się róznież instalator o nazwie vc_redist.x64.exe, który należy jednorazowo zainstalować na komputerze gdzie ma być używane narzędzie.

Pobierz tutaj

Annotation Pro posiada mechanizm umożliwiający włączenie własnego modułu automatycznej segmentacji opartego o własne narzędzia Użytkownika. Umożliwia to wykorzystanie własnego narzędzia anotacji w środowisku Annotation Pro, dzięki czemu Użytkownik uzyska dostęp np. do opcji wykonania automatycznej segmentacji/transkrypcji danych dla plików zawartych w kolekcji, jednoczesnego przetworzenia wielu plików i wielu warstw anotacji. Działanie narzędzi desktopowych może być efektywniejsze w przypadku anotacji plików audio czy wideo, szczególnie o dłuższym czasie trwania i obecności różnego rodzaju dźwięków dodatkowych. Narzędzie dedykowane do anotacji i eksploracji anotacji od razu zapewni możliwość nadzoru nad procesem. Uruchomienie wersji offline umożliwi anotację danych 'wrażliwych', których z uwagi na ochronę danych lub inne obostrzenia nie można przesyłać na zewnętrzne serwery.

Instalacja przygotowanego modułu polega na umieszczeniu go w folderze Dokumenty -> Annotation Pro -> Segmentation Modules. Nazwa folderu w którym umieścimy narzędzia segmentacyjne będzie brana jako nazwa mechanizmu segmentacji.

W podanym przykładzie będzie to My Segmentator. Pod tą nazwą będzie on widoczny w programie Annotation PRO w oknie segmentacji. Użytkownik może nadać własną nazwę swojemu narzędziu. Po umieszczeniu modułu w katalogu Dokumenty -> Annotation Pro -> Segmentation Modules, opcje segmentacji będą dostępne dla użytkownika w menu Auto Segmentation:

Użytkownik wybiera moduł segmentacji z listy wybieralnej Annontation Module (w Annotation Pro może być wykorzystywanych kilka różnych modułów), tutaj przykład z modułem CLARIN Align:

Przykładowy wynik segmentacji: