Transkrypcja listy wyrazów

Opis narzędzia

Konwersja listy wyrazów z zapisu ortograficznego na fonetyczny.

Przykład korzystania z usługi z linii poleceń

Usługę uruchamiamy następującym poleceniem:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
						ma	m a
						kota	k o t a
						sęp	s en p
						śledzić	si l e dzi i tsi

Można też pobrać wynik w alfabecie SAMPA:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list?sampa

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
						ma	m a
						kota	k o t a
						sęp	s e~ p
						śledzić	s' l e dz' i ts'

Można też pobrać wynik w alfabecie IPA:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list?ipa

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
					ma	m a
					kota	k ɔ t a
					sęp	s ɛ̃ p
					śledzić	ɕ l ɛ dʑ i tɕ

25%

Wynik