Clarin PL Logo CTJ Logo
 

Transkrypcja listy wyrazów

Opis narzędzia

Konwersja listy wyrazów z zapisu ortograficznego na fonetyczny.

Wczytaj plik tekstowy

Wynik

Przykład korzystania z usługi z linii poleceń

Usługę uruchamiamy następującym poleceniem:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
ma	m a
kota	k o t a
sęp	s en p
śledzić	si l e dzi i tsi

Można też pobrać wynik w alfabecie SAMPA:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list?sampa

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
ma	m a
kota	k o t a
sęp	s e~ p
śledzić	s' l e dz' i ts'

Można też pobrać wynik w alfabecie IPA:

curl -s -F "file=@word_list_txt" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/list?ipa

Co wygeneruje wynik przykładowo:

ala	a l a
ma	m a
kota	k ɔ t a
sęp	s ɛ̃ p
śledzić	ɕ l ɛ dʑ i tɕ