Transkrpycja pojedynczego wyrazu

Opis narzędzia

Konwersja wyrazu z zapisu ortograficznego na fonetyczny.

Przykład korzystania z usługi z linii poleceń

Usługę uruchamiamy następującym poleceniem:

curl http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/word/wstążka

Generuje taki wynik w formacie JSON:

["f s t o~ Z k a", "f s t o n Z k a"]

Można też pobrać wynik w alfabecie IPA:

curl http://mowa.clarin-pl.eu/tools/phonetize/word/wstążka?ipa

Co wygeneruje wynik w kodzie UTF-8:

["f s t \u0254\u0303 \u0290 k a", "f s t \u0254 n \u0290 k a"]

W przypadku większego obciążenia, serwer może odpowiedzieć kodem 503 Service Unavaliable. W takim wypadku wystarczy powtórzyć zapytanie.

Wynik