Clarin PL Logo CTJ Logo
 

Pełne rozpoznawanie mowy

Opis narzędzia

Zamiana nagrania mowy na zapis ortograficzny.

UWAGA: Pliki audio przekazywane do tej usługi muszą być w odpowiednim formacie (WAV, 16kHz, mono, 16-bit). Jeśli plik nie jest w odpowiednim formacie, można skorzystać z usługi normalizacji audio do odpowiedniego przekonwertowania pliku.

Przykład korzystania z usługi z linii poleceń

Usługę uruchamiamy następującym poleceniem:

curl -s -F "file=@audio.wav" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/speech/reco

Co wygeneruje identyfikatory plików wejścia i wyjścia w formacie JSON, np:

{"output": "59af054739ec780de3340e1a", "audio": "59ad218239ec782dcfa73599"}

Plik można pobrać według identyfikatora poleceniem download, np:

curl http://mowa.clarin-pl.eu//tools/download/59af054739ec780de3340e1a -o output.txt

Jeśli plik jest jeszcze przetwarzany, otrzymamy kod statusu 503. W przypadku błędu, otrzymamy kod 500. Status można sprawdzić również poleceniem status, np:

curl http://mowa.clarin-pl.eu//tools/status/59af054739ec780de3340e1a

Polecenie to może zwrócić wartości ok, kiedy plik jest gotowy do ściągnięcia, wait, jeśli jest wciąż przetwarzany, oraz error (z opisem), jeśli wystąpił błąd.

Plik wejściowy można też nagrać poleceniem upload, np:

curl -s -F "file=@audio.wav" http://mowa.clarin-pl.eu/tools/upload/audio

Co wygeneruje identyfikator pliku wejściowego, który można przekazać do pierwszego polecenia, jak wyżej:

curl http://mowa.clarin-pl.eu//tools/speech/reco/59af054739ec780de3340e1a

Co wygeneruje identyfikator pliku wyjściowego, który można przekazać do poleceń download oraz status, tak jak pokazano wyżej.