Detekcja mowy

Opis narzędzia

Narzędzie to zaznacza w sygnale segmenty zawierające mowę.

UWAGA: Pliki audio przekazywane do tej usługi muszą być w odpowiednim formacie (WAV, 16kHz, mono, 16-bit). Jeśli plik nie jest w odpowiednim formacie, można skorzystać z usługi normalizacji audio do odpowiedniego przekonwertowania pliku.

Przykład korzystania z usługi z linii poleceń

WIP

25%